Kommende møder

 

 

Onsdag d. 2. december 2015 kl. 15-18.45

 

Panum Instituttet, Hannover Auditoriet

Mødet er åbent for alle interesserede. 

Selvforstyrrelser

Koncept og klinik

 Baggrund

Selvforstyrrelser er ikke et nyt psykopatologisk begreb, men er blevet beskrevet siden slut1800-tallet, som fx af Janet, Gruhle, Berze, Minkowski og Blankenburg. I det seneste årti er interessen for selvforstyrrelser øget. Deres betydning som grundlæggende symptomer ved skizofrenispektrum lidelser og som prodromalsymptomer er påvist.

Definitorisk betegner selvforstyrrelser en deformation af førstepersonsperspektivet; dvs. en forstyrrelse, eller manglende oplevelse af sig selv som et subjekt; et "selv-sammenfaldende" center for handling, tænkning og oplevelse. Examination of Anomalous Self-Experience (EASE) fra 2005 er en symptomcheckliste til brug ved semistruktureret, fænomenologisk undersøgelse af selvforstyrrelser.

Ved diagnostik er kendskab til de forskellige lidelsers typiske fremtræden og symptomer yderst vigtigt. Psykopatologisk viden kan erhverves fra litteraturen, men det er uomgængeligt at have kendskab til de forskellige fænomener ud fra direkte dialog med patienterne. I det hele taget foregår det diagnostiske og behandlingsmæssige arbejde i psykiatrien i tæt dialog med patienten. Undervisning i psykopatologi ud fra klinikker er ideelt til at erhverve viden om psykopatologiske fænomener og til at træne dialog og interviewteknik.

 

Ved dette møde gennemgåes selvforstyrrelsesbegrebet og EASE-instrumentets fem domæner illustreres ved klinik med live-interview. Klinikken vil blive opdelt i sessioner á 15-20 minutters Interview efterfulgt af gennemgang og diskussion af den beskrevne psykopatologi herunder inddragelse af tilhørernes spørgsmål.

 

Mødet modtager sponsorat fra Otsuka Pharma og Lundbeck Pharma.

 

Program

15.00-15.15

Velkomst med kaffe, the og kage

Bestyrelsen

15.15-15.45

Selvforstyrrelser: Koncept

Julie Nordgaard

15.45-16.45

Selvforstyrrelser: Klinik

Gennemgang af EASE-domænerne

Maria Kirkegaard

Lee Garner

Klara Fuglsang

Peter Handest

16.45-17.15

Pause

 

17.15 - 18.30

Selvforstyrrelser: Klinik

Gennemgang af EASE-domænerne

Maria Kirkegaard

Lee Garner

Klara Fuglsang

Peter Handest

18.30-18.45

Afrunding

Bestyrelsen

 

Tilmelding mærket ”Tilmelding IFP” inden d. 25. november 2015 til Jørgen Thalbitzer, [email protected]