Formål

Den 17. september 2001 stiftedes Interessegruppen med formålet at fremme interesse og kendskab til fænomenologisk psykopatologi i Danmark.  
Fænomenologisk psykopatologi er en retning indenfor psykiatri og psykologi, der indgår i  dialog med filosofisk fænomenologi og tager udgangspunkt i en differentieret beskrivelse af individets oplevelser. 
Dette søges opnået gennem blandt andet afholdelse af studiekredse, foredrag, symposier og konferencer.